UB STØTTE – SØKNADSFRIST 23. APRIL

HÆ?? Har du en god idé som du har lyst til å få satt ut i livet? Er det bare pengene det kommer an på? I så fall må du lese dette ! Hvert år deler ungdommens bystyre i Stavanger ut støtte til forskjellige ungdomstiltak. Forutsetningen for å få støtte er at pengene skal brukes til ungdomsformål, der ungdom deltar aktivt i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket. Søknadsfrist for våren 2013 er tirsdag 23. april. For mer informasjon og søknadsskjema, snakk med en av representantene i Ungdommens bystyre på din skole eller se vår hjemmeside: www.stavanger.kommune.no/UB Søknaden sendes på e-post til: rigmor.strom@stavanger.kommune.no  
Scroll to Top