Kontingenttilskudd fra BUFDIR

Stavanger kommune, ved Ungdom og fritid, har mottatt tilskudd fra BUFDIR, Barne, ungdom og familiedirektoratet, øremerket kontingenttilskudd 2014.

Vi har høsten 2014 mulighet til å fordele tilsammen kr 100.000,-.

Hvem kan søke? Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Stavanger, som gir fritidstilbud til barn og ungem kan søke om tilskudd. (Gjelder ikke idrett)

Hva kan det søkes støtte til? Det kan søkes støtte til kontingent og nødvendig utstyr, til medlemmer (barn og unge).

Søknadsfristen er 30. september 2014.

Mer informasjon finner du her:

Kontingenttilskudd 2014.doc

Spørsmål om tilskuddsordningen rettes til Kjerstin Ropeid på tlf. 51 91 38 32 / 476 73 258, eller på mail: kjerstin.ropeid@stavanger.kommune.no

 
Scroll to Top