Jobb

Hvordan skal jeg skrive en CV?

Det er mange måter å skrive en CV på. Under kan du lese NAV sin veileding på hvordan det kan gjøres.

Personlige opplysninger

 • Navn, adresse, e-postadresse, mobiltelefon
 • Fødselsår og land
 • Sivilstatus og eventuelle barn

Utdanning 

 • Begynn med å føre opp den utdanningen du tok sist
 • Fag eller navn på utdanningen må være med. Du må også oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet

Arbeidserfaring og praksis

 • Start med å føre opp den siste jobben din med stillingstittel. Før opp perioden du jobbet der. Du kan også oppgi arbeidsoppgaver og ansvarsområder i stikkordsform.

Kurs og sertifikater

 • Stilles opp på samme måte som arbeidserfaring
 • Ta bare med de kursene som er relevante for stillingen du søker
 • Husk tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende – det viser at du kan ta ansvar.

Nøkkelkvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Her presenterer du dine mest relevante erfaringer og personlige egenskaper i stikkordsform. Det gir raskt en travel arbeidsgiver et bilde av hvem du er.

Språk

 • Skriv hvilke språk du kan og hvilket nivå du er på både muntlig og skriftlig.

IT-kunnskaper

 • Skriv hvilke programmer du behersker og på hvilket nivå du er.

Prosjekterfaring

 • Fortell hvilke prosjekter du har vært med på og hvilken rolle du hadde

Referanser

 • Du kan velge å oppgi referanser i CVen
 • Dersom du ikke ønsker at din nåværende arbeidsgiver ringes opp kan du velge å skrive ”referanser oppgis ved behov”

Verv

 • Kan vise at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert.

Fritidsinteresser

 • Ta med ulike tillitsverv fra skole, utdanning, idrett, borettslag osv hvis du anser at dette kan ha relevans for jobben.

Du må vurdere hvilke opplysninger du skal ta med i CVen for hver jobbsøknad du skriver. Det som er relevant for en jobb trenger ikke være like relevant for en annen.

 • Lengden bør være på maksimalt to sider.
 • Utdanning og arbeidserfaring bør stå i omvendt kronologisk rekkefølge (det siste/nyeste først).
 • Bruk hvitt A4-ark.
 • Bruk vanlige skrifttyper og bokstavstørrelse – for eksempel Times New Roman eller Arial størrelse 11.
 • Bruk samme skrifttype på CVen og søknaden.
 • Dersom du skal sende søknaden på e-post, bruk Word- eller pdf-format.
 • Dersom CVen er på to sider, husk å skrive navnet ditt på begge sidene slik at du unngår at arbeidsgiver sitter med eierløse sider.
 • Send kun med kopier av vitnemål og attester hvis arbeidsgiver ber om det. Det er vanlig å skrive setningen ”attester sendes ved forespørsel” i søknaden.
 • Du må selv sørge for at kopier og vitnemål er attestert (en kopi med stempel og underskrift som viser at kopien er riktig) dersom arbeidsgiver krever det.  Attestering kan du få gjort gratis hos NAV eller ved et universitet eller en høyskole.
 • Send eller lever aldri fra deg originale dokumenter.
 • Ha alltid en bunke med ferdige kopierte (og eventuelt attesterte) attester og vitnemål liggende klare til du skal sende en ny jobbsøknad og CV.

Mange arbeidsgivere ønsker referanser fra tidligere arbeidsgivere eller andre som kjenner deg. En referanseperson skal kunne bekrefte opplysninger som du oppgir på CVen og i søknaden.

 • Du må alltid spørre om personen er villig til å være referanse for deg.
 • Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste med referansepersonene er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.
 • Du bør oppgi minst to referansepersoner.
 • Arbeidsgiver vil være mest interessert i referanser fra siste arbeidsforhold.

Hvem kan være referanse?

 • Tidligere arbeidsgivere, kolleger, fagforeningskontakter, medlemmer i en organisasjon du er medlem i, lærere, trenere.
 • Du bør bare oppgi venner hvis du ikke har andre alternativer.
 • Du oppgir referansene i CVen, søknaden eller på intervjuet.
 • Du skal oppgi navn, stillingstittel og telefonnummer på referansepersonen.
 • Arbeidsgiver kontakter som oftest referansene først etter at du har vært på intervju.
 • Du bør alltid informere referansene dine om at du har vært på intervju og hvilken jobb du har søkt på slik at de er forberedt på at en arbeidsgiver kan ringe.

Mange bedrifter bruker nettbaserte rekrutteringsløsninger (for eksempel Webcruiter og Easycruit). Du må da fylle ut feltene i CVen og søknaden i henhold til kravene som er knyttet til det enkelte systemet.

Jeg vil søke jobb i utlandet

 

Jeg er mellom 13-17 år og vil ha sommerjobb

Er du mellom 13 og 17 år og ønsker jobb i sommer kan du ta kontakt med Småjobbsentralen i Stavanger.

Småjobbsentralen

 

Hvor finner jeg ledige stillinger i Rogaland?

Hvis du er på jakt etter ledige stillinger i Rogaland kan du se NAV sin oversikt over ledige stillinger

NAV - Ledige stillinger

Jeg vil arbeide frivillig i utlandet

 

Hvis du vil arbeide som frivillig i et annet land kan du lese på fanene under for å lære mer om noen organisasjoner som driver med utenlands frivillighetsarbeid

Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Aktiv Ungdom fordeler 16 millioner hvert år til ungdomsprosjekter i Norge og i Europa.

Målgrupper for Aktiv Ungdom

 • Ungdom 13-30 år
 • De som jobber med ungdom

Formålet med Aktiv Ungdom

 • Styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltagelse og samfunnsengasjement
 • Styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet
 • Styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet

LÆR MER OM AKTIV UNGDOM

 

 

Vil du jobbe i utlandet?

Du har mange muligheter hvis du ønsker å jobbe i utlandet. Det finnes mange forskjellige søkemotorer for å finne ledige stillinger rundt omkring i verden.

Gå til Any Work Anywhere

Gå til GoAbroad

Gå til Career Builder

Scroll to Top